ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΘΗΝΑ