ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΙΚ