Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και αυτοπροστασία στην Ένωση Τυφλών Β.Ε. "Louis Braille"