KAPAP Level 1 Workshop w Avi Nardia Krav Maga, Lotar, Sayeret Matkal, Yamam, Martial Arts 1 2