ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (schoolbullying) ή ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (bullying) - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 


Σχολικός Εκφοβισμός (schoolbullying) ή Εκφοβισμός (bullying):

 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ το πείραγμα (φίλοι που πειράζονται, με στόχο να κάνουν πλάκα και δεν ενοχλείται κανείς).

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η σύγκρουση (ακόμη κι αν αυτή είναι βίαιη), μεταξύ παιδιών που έχουν ίση δύναμη (αριθμός, σωματική διάπλαση, κοινωνική θέση, κουλτούρα).

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο καυγάς ανάμεσα σε παιδιά που έχουν ίδια συναισθηματική κατάσταση (δύο εξίσου θυμωμένα παιδιά για ένα συγκεκριμένο λόγο).

ΕΙΝΑΙ μία απρόκλητη, επαναλαμβανόμενη, εσκεμμένη, επιθετική συμπεριφορά, όπου υπάρχει ανισότητα δυνάμεων, αντικειμενική (π.χ. σωματική) ή υποκειμενική (π.χ. προσωπικότητας).

 

Ενημερώσου για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού:


Αν είσαι ανήλικος 8 έως 11 ετών

Αν είσαι ανήλικος 12 έως 18 ετών 


Αν είσαι γονέας