Ο.ΔΙ.ΑΣ. ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2023 ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ