1ο ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ