2ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ