1ο ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ