ΑΥΤΟΑΜΥΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ