Γνώρισε την ρεαλιστική αυτοάμυνα KAPAP KRAV MAGA - ISRAELI JIU JITSU


Η αυτοάμυνα – αυτοπροστασία είναι η βάση για την σωστή διαχείριση περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς. 

Η εκμάθηση της αυτοάμυνας πραγματοποιείτε μέσα από ρεαλιστική εκπαίδευση, δίνοντας την δυνατότητα στον ασκούμενο να  γνωρίσει την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει σε μία επίθεση.